24 nov 2021 - 8:45
Op woensdag 24 november startte een nieuwe groep zorgmedewerkers in spé het speciale scholingstraject bij ROC Da Vinci College. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle pilot van eerder dit jaar.
02 nov 2021 - 9:59

‘We richten ons op de ouderen die nog geen zorg of alleen een lichte behoefte aan zorg of ondersteuning gebruiken. Sociale contacten, gezonde voeding en beweging en een zinvolle dagbesteding zijn voor alle mensen belangrijk. In deze coalitie focussen we ons op de 65- tot 80-jarigen die hierbij (soms) ondersteuning kunnen gebruiken. Het gaat echt om investeren in preventie, participatie en innovatie ook in lijn met de (nu nog concept-) Visie Wonen Welzijn Zorg.’, aldus wethouder Blaak-van de Lagemaat.  

14 okt 2021 - 7:46
Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben, verdeeld over hun locaties, 5 Huiskamers van de Wijk. Alle inwoners - jong en oud, wel of geen zorgvraag - zijn hier van harte welkom. Om binnen te lopen voor een kopje koffie/thee, om met iemand af te spreken, deel te nemen aan een activiteit of zelf een activiteit te organiseren. Om het activiteitenaanbod van alle locaties zichtbaar te maken en de mogelijkheden van de huiskamers toe te lichten, staat sinds vandaag alle informatie gebundeld op 1 handige website: www.huiskamervandewijk.nl
06 okt 2021 - 10:22
Thuis in de Kern is een meerjarenprogramma. De resultaten van 2020 kunt u lezen in ons jaarverslag.
24 sep 2021 - 15:32

Veel mensen zorgen voor een naaste. Die zorg, het mantelzorgen, geeft men met liefde maar kan soms - lichamelijk en geestelijk - belastend zijn. Gelukkig kun je als mantelzorger af en toe even op adem komen. Je naaste is in goede handen in wijkpension Zoomwijck van Alerimus, waar alle faciliteiten zijn voor een goede opvang. Bert (81) gaat er af en toe naartoe.

28 jun 2021 - 9:50

Wil je weten wat logeerzorg is? Onze collega's Henri, Lotte en Diana leggen het uit in dit filmpje. Ook geven ze je een kijkje op de locatie waar logeerzorg aangeboden wordt. 

14 mei 2021 - 8:26
Vanaf 1 mei 2019 kunnen inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg wordt de zorg voor een inwoner, in goed overleg met de mantelzorger, tijdelijk helemaal overgenomen door zorgmedewerkers. Het project Logeerzorg is geëvalueerd door de DSP Groep en daaruit blijkt dat mantelzorgers en hun naasten logeerzorg zeer waarderen. En dat deze manier van zorg op meerdere vlakken een positieve uitwerking heeft op mantelzorgers en de naasten waar zij voor zorgen. Met als belangrijkste resultaat een verbetering van de ervaren kwaliteit van leven. Daarnaast blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten analyse dat logeerzorg meer geld bespaart (opbrengt) dan het kost. ”Logeerzorg scoort dus positief op vele vlakken. En daar zijn we trots op.”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat (wethouder Zorg & Welzijn).
11 mei 2021 - 9:18

Zorgorganisaties Alerimus, Cavent, Careyn, Heemzicht en Zorgwaard introduceren woensdag 12 mei samen de Zorgcampus Hoeksche Waard. Met dit initiatief bundelen zij de krachten om de instroom van nieuwe zorgmedewerkers te stimuleren. Naast het aanbieden van stage en leerwerktrajecten in de Hoeksche Waard worden er vanuit de zorgcampus ook workshops, klinische lessen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

30 mrt 2021 - 12:56

Vanaf 1 april gaat de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) de ongeplande nachtzorg verzorgen voor thuiszorgcliënten van Careyn. Careyn en SPHW gaan samenwerken om zo de acute zorg in de nacht sneller en efficiënter te kunnen leveren.

01 feb 2021 - 10:40

De Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) levert in de Hoeksche Waard 24-uurs zorg door middel van personenalarmering. Tot 1 januari werkten de medewerkers ’s avonds en ’s nachts vanuit 2 locaties. ‘Vanaf 1 januari werken we vanuit de locatie van de Huisartsenpost ’t Hellegat (HAP) in Klaaswaal. Hierdoor zijn onze medewerkers sneller bij cliënten op elke gewenste locatie in de Hoeksche Waard.

27 nov 2020 - 7:30
De nieuwe website is gelanceerd. Het digitale platform is een gezamenlijk initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeente Hoeksche Waard.
15 okt 2020 - 15:21
In mei 2019 is in de Hoeksche Waard de ‘Pilot logeerzorg’ van start gegaan, als onderdeel van de al bestaande pilot wijkpension Zoomwijck.