Ingediend door Katelijn op ma, 02/01/2021 - 10:40

De Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) levert in de Hoeksche Waard 24-uurs zorg door middel van personenalarmering. Tot 1 januari werkten de medewerkers ’s avonds en ’s nachts vanuit 2 locaties. ‘Vanaf 1 januari werken we vanuit de locatie van de Huisartsenpost ’t Hellegat (HAP) in Klaaswaal. Hierdoor zijn onze medewerkers sneller bij cliënten op elke gewenste locatie in de Hoeksche Waard. Daarnaast kunnen wij in de toekomst ook organisatorisch met elkaar gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van personele bezetting.’, aldus Nico de Pijper (voorzitter Raad van Bestuur van SPHW). ‘Zo kunnen we de zorg blijven bieden aan hen die het nodig hebben.’, aldus Jochem Janssen (Directeur Huisartsenpost ’t Hellegat).

SPHW 
De Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard is een samenwerking van Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard. Inwoners die een abonnement afnemen bij de SPHW (momenteel bijna 400) kunnen door middel van een halszender dag en nacht hun zorgvragen melden bij de alarmcentrale. Het gaat hier dan om zorgvragen, die niet kunnen wachten. De zogeheten acute zorgvragen.

Afhankelijk van de wens van de cliënt wordt de alarmopvolging verzorgd door iemand uit het eigen netwerk van de cliënt of door een professionele zorgmedewerker van SPHW. Overdag wordt de professionele zorg gegeven door de medewerkers van de wijkteams van de betrokken organisaties. ’s Avonds en ’s nachts werkten onze medewerkers tot 1 januari vanuit 2 locaties. 

Centrale locatie
Vanaf 1 januari werken we op 1 locatie, de Huisartsenpost ’t Hellegat (HAP). ‘De Hoeksche Waard is groot en Klaaswaal is de meest centrale locatie op het eiland; vanuit hier kunnen we binnen een half uur overal zijn.’, aldus Nico de Pijper. ‘En dat is belangrijk, omdat onze cliënten acute zorgvragen hebben en snel geholpen moeten worden.’

Samenwerking SPHW en HAP
Naast het delen van de locatie zien SPHW en de HAP meer mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst. Nico: ‘We verlenen beide acute zorg. De zorg die huisartsen leveren is weliswaar van een andere orde dan wat wij als SPHW doen, maar er zijn vergelijkbare organisatorische uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid, snel kunnen reageren, personele bezetting in de nacht etc. Onderwerpen waarop we kunnen gaan samenwerken.’

‘Zeker. Want we willen allemaal de zorg in de toekomst kunnen blijven bieden aan hen die het nodig hebben. En betaalbaar houden. Dat vraagt dat we dingen slimmer en meer gezamenlijk organiseren, waarbij iedereen blijft doen waar hij goed in is. Ik kijk dan ook uit naar de toekomst en de verdere vormgeving van onze samenwerking’, aldus Jochem Janssen (Directeur Huisartsenpost ’t Hellegat).