Laatste nieuws

24 nov 2021
Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenspraak met VNG, ZN en het veld heeft DSP-groep de
28 jun 2021
Wil je weten wat logeerzorg is? Onze collega's Henri, Lotte en Diana leggen het uit in dit filmpje.
15 okt 2020
In mei 2019 is in de Hoeksche Waard de ‘Pilot logeerzorg’ van start gegaan, als onderdeel van de al bestaande pilot wijkpension Zoomwijck.

Het wijkpension is een logeerfaciliteit voor (kwetsbare) ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Het kan gaan om acute situaties maar ook om geplande logeerzorg, waarmee de cliënt en mantelzorger even op adem kunnen komen. Als thuis wonen tijdelijk niet lukt, wat is er dan fijner dan een logeerplek met warme, deskundige zorg in je eigen wijk?

Ouderen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan zorg en opvang dichtbij huis, ook bij complexe zorgvragen. Door tijdelijk verblijf dicht bij huis te organiseren, behouden zij hun netwerk en sociale contacten. Dit maakt dat zij met een zorgvraag langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Met het wijkpension Zoomwijck in de Open Waard (Alerimus, Oud-Beijerland) spelen de zorgorganisaties in op deze signalen en behoeften uit de lokale samenleving. Samen met huisartsen en ziekenhuizen zoeken de zorgorganisaties naar meer lokale mogelijkheden voor tijdelijke opvang.

Marielle Hornstra
Telefoon:
06-81503565
E-mailadres:
marielle.hornstra@thuisindekern.nl

Deelprojecten:

De pilot logeerzorg is een samenwerking tussen Alerimus, Gemeente Hoeksche Waard, CZ Zorgverzekeraar en CZ Zorgkantoor en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
Met Verwijshulp Hoeksche Waard willen wij de inwoners van de Hoeksche Waard voor kortdurend verblijf zo snel mogelijk de juiste zorg op de juist plaats bieden. Niet alleen om hen op dat moment te kunnen helpen, maar ook om het mogelijk te maken dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.