Laatste nieuws

28 sep 2022
1 telefoonnummer voor alle verwijzers voor vragen over kortdurend verblijf in de Hoeksche Waard

Met Verwijshulp Hoeksche Waard willen wij de inwoners van de Hoeksche Waard voor kortdurend verblijf zo snel mogelijk de juiste zorg op de juist plaats bieden. Niet alleen om hen op dat moment te kunnen helpen, maar ook om het mogelijk te maken dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Verwijzers die vragen hebben over of op zoek zijn naar een plek voor kortdurend verblijf in de Hoeksche Waard kunnen contact met ons opnemen. Onze zorgbemiddelaars hebben het overzicht van de beschikbare capaciteit in de Hoeksche Waard. Bij aanmelding door u, als verwijzer, wordt samen vastgesteld welke zorg er nodig is en op welke beschikbare plek dit geboden kan worden aan uw cliënt.

Wanneer kunt u, als verwijzer, contact met ons opnemen?
Wij zijn er voor alle vormen van kortdurend verblijf, waarbij terugkeer naar huis voor de cliënt het uitgangspunt is. Heeft u daar vragen over of bent u op zoek naar een beschikbare plek, bel ons dan. Ook kunnen wij u adviseren over kortdurende zorg in verpleeg- of verzorgingshuizen.

Wanneer zijn wij bereikbaar?
U kunt ons maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereiken op nummer 085 - 000 46 99. Wij helpen u en uw cliënt graag naar een beschikbare, passende locatie voor kortdurend verblijf in de Hoeksche Waard.

Wie krijgt u aan de lijn?
Verwijshulp Hoeksche Waard is onderdeel van het programma Thuis in de Kern. Dit is een initiatief van zorgaanbieders Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht. Speciaal opgeleide zorgbemiddelaars van deze organisaties bemensen onze hulplijn.

Welke informatie hebben wij nodig om u te kunnen helpen?
Als u een aanmelding heeft voor een kortdurend verblijf hebben wij de volgende informatie over de cliënt nodig om te kunnen helpen:
• NAW-gegevens;
• BSN-nummer;
• Verzekeringsgegevens;
• omschrijving van de zorgvraag;
• actueel medicatieoverzicht;
• wanneer van toepassing: laatste episodelijst met huidige diagnose en actuele nevendiagnoses;
• wanneer van toepassing: ELV afweging.

Deze gegevens worden door u aangeleverd tijdens de aanmelding. U meldt uw cliënt aan in de beveiligde omgeving van VIP-live (huisartsen) of Point (ziekenhuizen, klantmanagers Wmo).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op. Dat kan door te bellen (085 - 000 46 99) of te mailen  (contact@verwijshulphw.nl).