‘Thuis in de Kern als samenwerkingsverband is gestart vanuit onze organisaties, maar het is bovenal een uitnodiging aan anderen om de krachten te bundelen.’


Als gevolg van de dubbele vergrijzing en het feit dat iedereen zo veel en zo lang mogelijk eigen regie wil houden en zelfstandig wil blijven wonen, verschuift onze rol meer van binnen naar buiten. Omdat de behoefte aan zorg en ondersteuning groeit en we met elkaar de kosten beheersbaar willen houden, kunnen wij dit niet alleen en doen we dit in toenemende mate in samenwerking met partners, met andere maatschappelijke organisaties, en met mantelzorgers en vrijwilligers.

Samenwerking loont, omdat kennis en ervaring gedeeld kunnen worden. En uitdagingen samen aangepakt. We weten veel, maar niemand van ons weet zoveel als wij samen bij elkaar. Daarnaast ontstaat door samenwerking schaalvergroting bij projecten, die daardoor eerder haalbaar en financierbaar worden. We zijn pragmatisch genoeg om die schaalvergroting iedere keer weer te zoeken door het aangaan van strategische allianties.

Als lokale spelers gaan wij nog een stap verder in die samenwerking, omdat we veel verwantschap met elkaar voelen. Wij zijn allen ontstaan vanuit particulier initiatief vanuit de dorpen en daardoor per definitie lokaal geworteld. Uiteindelijk zijn we zakelijk gezien ook elkaars concurrent, maar dit achten wij ondergeschikt aan onze gezamenlijke missie. Hoewel dat soms spannend is, zijn wij allen bereid om met de kaarten open op tafel verder te kijken dan ons eigenbelang en samen te bedenken hoe we de uitdagingen op ons pad kunnen aanpakken. Dit vragen wij van alle partners waarmee we in wisselende coalities samenwerken.