Ingediend door Katelijn op do, 10/15/2020 - 15:21

In mei 2019 is in de Hoeksche Waard de ‘Pilot logeerzorg’ van start gegaan, als onderdeel van de al bestaande pilot wijkpension Zoomwijck. De pilot duurde een jaar en is één van de projecten van Thuis in de Kern en vindt plaats in samenwerking tussen Alerimus (en met haar Zorgwaard en Heemzicht), gemeente Hoeksche Waard, CZ Zorgverzekeraar en CZ Zorgkantoor en wordt mede mogelijk gemaakt door VWS.

Het project moet antwoord geven op een aantal vragen, meer zicht geven op de behoefte aan logeerzorg in de Hoeksche Waard en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. De ervaringen in de pilot leren dat mantelzorgers en zorgvragers logeerzorg waarderen en als ontlastend ervaren. De cijfers en verhalen laten zien dat er behoefte is aan logeerzorg. De pilot is succesvol. Binnen een periode van één jaar is logeerzorg tot een herkenbare vorm van respijtzorg ontwikkeld. In dit rapport leest u hierover meer. Onze bijpassende infographic geeft een beknopte weergave van het rapport.