Laatste nieuws

24 sep 2021

Veel mensen zorgen voo

28 jun 2021

Wil je weten wat logeerzorg is? Onze collega's Henri, Lotte en Diana leggen het uit in dit filmpje.

14 mei 2021
Vanaf 1 mei 2019 kunnen inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg wordt de zorg voor een inwoner, in goed overleg met de mantelzorger, tijdelijk helemaal overgenomen door zorgmedewerkers. Het project Logeerzorg is geëvalueerd door de DSP Groep en daaruit blijkt dat mantelzorgers en hun naasten logeerzorg zeer waarderen. En dat deze manier van zorg op meerdere vlakken een positieve uitwerking heeft op mantelzorgers en de naasten waar zij voor zorgen. Met als belangrijkste resultaat een verbetering van de ervaren kwaliteit van leven. Daarnaast blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten analyse dat logeerzorg meer geld bespaart (opbrengt) dan het kost. ”Logeerzorg scoort dus positief op vele vlakken. En daar zijn we trots op.”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat (wethouder Zorg & Welzijn).
15 okt 2020
In mei 2019 is in de Hoeksche Waard de ‘Pilot logeerzorg’ van start gegaan, als onderdeel van de al bestaande pilot wijkpension Zoomwijck.
24 aug 2020
De zorg voor een naaste kan behoorlijk zwaar zijn, zowel fysiek als emotioneel. En in deze tijd met corona is de zorg zelfs nog zwaarder van voorheen.

Pilot Logeerzorg

Als mantelzorger kan het druk zijn om werk, privé en zorg verlenen te combineren. Bij logeerzorg wordt de zorg van de mantelzorger, in goed overleg, tijdelijk overgenomen. De zorgvrager logeert een korte periode in het Wijkpension Zoomwijck, zodat de mantelzorger even ruimte voor zichzelf heeft. Het verblijf duurt minimaal één dag en één nacht (24 uur). Zo kan de mantelzorger een dag, weekend of week tot rust komen en krijgt zijn/haar naaste de zorg en aandacht die nodig is. Logeerzorg is altijd vooraf ingepland en kan meerdere keren per maand of jaar plaatsvinden.
 
De pilot logeerzorg is een samenwerking tussen Alerimus, Gemeente Hoeksche Waard, CZ Zorgverzekeraar en CZ Zorgkantoor en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Het project moet antwoord geven op een aantal onderzoeksvragen en meer zicht geven op de behoefte aan logeerzorg in de Hoeksche Waard. De pilot wordt in februari 2021 afgerond.

Marielle Hornstra
Telefoon:
06-81503565
E-mailadres:
marielle.hornstra@thuisindekern.nl

Logeerzorg, een moment om tot rust te komen. Ook voor de mantelzorger.
Al 56 jaar getrouwd zijn ze, meneer (83) en mevrouw Heshusius (75). Ze wonen nog op zichzelf in Strijen, maar vánzelf gaat het niet meer. ‘Ik heb veel zorg nodig.’, zegt Ron. ‘Maar gelukkig is Hannie er elke dag voor mij.’ De lichamelijke zorg vraagt echter veel van zijn echtgenote. Té veel, op een bepaald moment. Daarom maken de twee gebruik van Logeerzorg.  Lees hier hun verhaal.