SPHW (ongeplande zorg)

Doel van dit project iwas om op korte termijn te komen tot een samenwerking waarbij de ongeplande nachtzorg (momenteel in de Hoeksche Waard verdeeld tussen SPHW en Careyn) gezamenlijk  kon worden uitgevoerd. Slim Langer Thuis faciliteert hierbij met technologische middelen.

Een implementatie van nieuwe mogelijkheden is opgenomen in een plan van aanpak wat door SPHW per 2021 gefaseerd wordt ingevoerd. 

(Januari 2019- mei 2020)