Slimme bril

Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat zorg vraagt in snel tempo toe, terwijl het aantal mensen dat die zorg kan bieden onder druk staat. Door de tekorten op de arbeidsmarkt, complexere zorg thuis en daardoor toenemende druk op mantelzorg en familie moet het zorgproces (gedeeltelijk) vervangen worden door zorg op afstand. Dit vraagt om slimme oplossingen, zoals de inzet van de Smart Glass.
Met de Smart Glass kan de zorgmedewerker door middel van een camera direct contact leggen met een verpleegkundige of arts. De verpleegkundige of arts kan meteen door de ogen van de medewerker meekijken en ondersteuning bieden. Deskundigheid zónder afstand eigenlijk.

Dit project moet nog starten. En wordt mogelijk opgepakt in samenwerking met https://1minuut.com