Sleutelplan en alarmering intramuraal

De ambitie te werken met een Open platform is niet alleen gebaseerd op het feit dat zorgaanbieders in de thuiszorg beter met elkaar kunnen samenwerken en de cliënt in de thuiszorg meer eigen regie heeft. Het is ook bedoeld om de huidige verschillen tussen intramuraal en extramuraal wonen te verminderen.

De huidige situatie met bijvoorbeeld domotica is intramuraal (in de gebouwen) bij nieuwbouw en/of renovatie vaak redelijk eenvoudig (beheersbaar). De gekozen oplossingen zijn dan echter vaak alleen bruikbaar in het gebouw/complex zelf. Daardoor is er vaak een lastige situatie in functionaliteit, maar ook in de bediening (door medewerkers) en het beheer (ICT/applicatiebeheer). Dit willen we in de toekomst anders. De oplossing moeten binnen en buiten de gebouwen bruikbaar zijn.

Met het project zijn er in 2019 twee intramurale locaties voorzien van technieken (digitale sleutels), die tevens bruikbaar zijn in de thuiszorg. 

Doelstelling: zorg zonder sleutels én bewoner in eigen regie (ontsluiting deur op afstand)
Bij de implementatie van de nieuwe toegangssystemen wordt tevens in basis al rekening gehouden met het werken van leefcirkels bij bewoners/cliënten met een (beginnend) dementieel syndroom.

(september 2019-december 2019. Vervolg 2020 met verbreding naar andere locaties van de zorgaanbieders)