Laatste nieuws

Er is momenteel geen actueel nieuws.

Centrale toegang voor tijdelijk verblijf

In de Hoeksche Waard werken wij aan één integrale toegang voor alle vormen van tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen: van acute opname na uitval van de mantelzorger tot tijdelijk verblijf na een ziekenhuisopname en gepland logeren. 

Het maakt niet uit onder welke financieringsvorm de vraag valt of waar een inwoner zich meldt als hij/zij gebruik wil maken van tijdelijk verblijf: de (zorg)professional die zij spreken, belt naar een centraal telefoonnummer. Dit nummer wordt bemenst door deskundigen, die de juiste zorg op de juiste plek regelt.

In 2020 en 2021 worden de bouwstenen gelegd voor deze centrale toegang.

 

Marielle Hornstra
Telefoon:
06-81503565
E-mailadres:
marielle.hornstra@thuisindekern.nl

Aan dit project werken Heemzicht, Alerimus, Zorgwaard, gemeente Hoeksche Waard, Careyn, Zorggroep Hoeksewaard, CZ zorgverzekeraar en CZ zorgkantoor samen. Zij worden ondersteund door de DSP-groep en gefaciliteerd door het ministerie van VWS.