Laatste nieuws

Er is momenteel geen actueel nieuws.

In de Hoeksche Waard werken wij aan één integrale toegang voor alle vormen van tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen: van acute opname na uitval van de mantelzorger tot tijdelijk verblijf na een ziekenhuisopname en gepland logeren. 

Het maakt niet uit onder welke financieringsvorm de vraag valt of waar een inwoner zich meldt als hij/zij gebruik wil maken van tijdelijk verblijf: de (zorg)professional die zij spreken, belt naar een centraal telefoonnummer. Dit nummer wordt bemenst door deskundigen, die de juiste zorg op de juiste plek regelt.

In 2021 worden de bouwstenen gelegd voor deze coördinatiefunctie tijdelijk verblijf.

Aafke de Vrij
E-mailadres:
aafke.de.vrij@thuisindekern.nl