Laatste nieuws

Er is momenteel geen actueel nieuws.

De Huiskamers van de Wijk zijn niet allemaal hetzelfde, want wat er gebeurt is afhankelijk van waar inwoners van dat dorp of die wijk behoefte aan hebben. Wel kunnen we zeggen dat voor iedere Huiskamers van de Wijk de volgende 6 pijlers gelden: gastvrije locatie, activiteiten, helpende handen, sociaal vangnet, vervoer en digitaal netwerk. Een toelichting per pijler lees je hier