Open Care Connect

Om te kunnen komen tot brede implementatie van toepassingen op het gebied van E-health die toegevoegde waarde creëren voor cliënt en zorgaanbieder, moet voldaan zijn aan drie basisvoorwaarden:

1.Connectiviteit. Waar in het verleden apparatuur en toepassingen nog lokaal met een afstandsbediening werd aangestuurd, verschuift alles naar de ‘cloud’. Devices zijn verbonden met de internet of things en dit vereist dus dat er een intern WIFI-netwerk met een betrouwbare internetverbinding naar buiten aanwezig is. Zorgaanbieders zijn hierbij afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbaar, snel internet. Dit is nog niet in de hele Hoeksche Waard een gegeven.

2. Compatibiliteit. Veel toepassingen die op dit moment op de markt worden aangeboden zijn zogenaamde ‘puntoplossingen’; opzichzelfstaande functionaliteiten die niet met andere toepassingen kunnen communiceren. Wil er echt sprake zijn van een ‘internet of things’ dan moet er sprake zijn van een platform waarop diverse toepassingen met elkaar verbonden kunnen worden. Om daarbij niet voor al je E-health toepassingen afhankelijk te zijn van 1 leverancier die alles levert van productontwikkeling tot implementatie en van beheer tot facturatie, is er binnen Slim Langer Thuis gekozen voor een open platform waar verschillende leveranciers van apparatuur en diensten aan kunnen koppelen. Dit vanuit het idee dat hiermee een stukje marktwerking in de technologiesector ontstaat die leidt tot meer en snellere innovatie.
Daarbij is gekozen voor het platform dat deze openheid het meest prominent centraal stelt in haar businessmodel: Open Care Connect (OCC). Voor een bredere en duurzame implementatie van E-health in de Hoeksche Waard, is het van belang dat andere zorgaanbieders ook kiezen voor OCC als platform en dat partijen die toepassingen ontwikkelen hun dienst openstellen en koppelen. De inkopende organisaties (gemeente, zorgkantoor en verzekeraars) kunnen hier in een belangrijke rol spelen door compatibiliteit met OCC op te nemen in hun programma’s van eisen.

Veel leveranciers van apparatuur bieden een totaaloplossing aan tot en met facturatie naar klant, maar doen dat vanuit een gesloten systeem waar andere aanbieders niet aan gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een zogenaamde lock-in; voor verdere ontwikkeling ben je dan volledig aangewezen op die ene leverancier.

Openheid en compatibiliteit moet uiteraard van 2 kanten komen. Leveranciers van wie het businessmodel gebaseerd is op een gesloten totaaloplossing, zullen niet direct bereid zijn om die koppeling te maken naar OCC. Naar verwachting is er in de toekomst plaats meerdere open platforms waaraan leveranciers van E-health toepassingen zullen gaan koppelen. Vergelijk de ontwikkeling van het besturingssysteem Windows versus Apple OS. In het verleden werd bepaalde software of voor het ene of voor het andere platform ontwikkeld, tegenwoordig maken de meeste softwareleveranciers voor beide platforms een versie en ben je als gebruiker vrij in het kiezen van jouw besturingssysteem.

Binnen het Open Care Connect ecosysteem kunnen producten en diensten van diverse fabrikanten worden aangesloten en onderling worden gekoppeld. Zowel nieuwe als bestaande technologie, met als voordeel dat organisaties geleidelijk de overgang kunnen maken naar de vele oplossingen die beschikbaar komen binnen het ecosysteem.

3. Uniformiteit. Wanneer alle (thuis)zorgorganisaties kiezen voor OCC als standaard voor in te zetten E-health toepassingen, is daarmee geborgd dat alle aangeboden diensten met elkaar verbonden kunnen worden. Die openheid kan ook doorschieten in de zin dat er in theorie mogelijk wel tien verschillende oplossingen beschikbaar zijn voor één vraag.

Enerzijds is die openheid van het platform een aanjager voor de ontwikkeling van oplossingen, maar anderzijds geeft te veel aanbod een grotere beheerlast voor zorgaanbieder én cliënt. Zoals gezegd is het in het belang van de cliënt dat aanbieders zoveel mogelijk kiezen voor dezelfde oplossingen zodat hij niet 4 verschillende apps op een tablet krijgt omdat hij van 4 verschillende partijen diensten afneemt. Uniformiteit in het kiezen van oplossingen maakt het overstappen naar een E-health oplossing eenvoudiger voor zowel de cliënt (en zijn mantelzorgers) als de professional.
 

Open Connect

Mét behoud van centraal beheer en gebruik via één platform. En: met gebruik van één app op de mobiele telefoon, zodat zorgprofessionals niet hoeven te schakelen tussen meerdere, fabrikantgebonden apps.
Zo kunnen deze oplossingen specifiek en op de persoon worden ingezet in plaats van generiek.
 

Visie

Het ecosysteem levert ook tools en diensten om zorgprocessen met data te meten en te optimaliseren. Uiteindelijk helpt het Open Care Connect ecosysteem zorgorganisaties om stap voor stap (agile) over te gaan naar de toekomst.