Medido medicijn dispenser

Nederland vergrijst en er vindt een verschuiving plaats, mensen moeten langer thuis wonen, en hiermee neemt de druk op de thuiszorgorganisaties toe. Ook is er een grote innovatie ontwikkeling aan de gang waarbij de mogelijkheden in de thuissituatie met betrekking tot (begeleiding bij) de inname van medicijnen toeneemt.

De Medido, een automatische medicijndispenser attendeert, motiveert en observeert patiënten bij het gebruik van medicatie. Dit wordt gerealiseerd door voorverpakte medicatie in de dispenser te plaatsen en deze op het actuele weekprogramma in te stellen. Vervolgens geeft de Medido Connected de gebruiker /en of een alarmcentrale een signaal wanneer het tijd is de medicatie in te nemen.

In mei 2019 heeft zorgaanbieder Zorgwaard een groep cliënten de Medido aangeboden. Niet veel later ontvingen ook cliënten van andere zorgaanbieders zoals Careyn, Alerimus en Heemzicht een Medido dispenser.

Kenmerkend bij dit project is het delen van informatie van zorgaanbieders: aan en met elkaar! Elke organisatie kan op haar eigen tempo stappen zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, leerervaring etc.

(mei 2019, doorlopend)