Hoeksch Menu

Er wordt gewerkt aan een Hoeksche Menu waar de cliënt naar keuze gebruik van kan maken. Centraal staat het zo lang mogelijk in stand houden van de eigen regie en behoud van kwaliteit van leven. Ook technologie die bijdraagt aan het activeren, faciliteren en ondersteunen van mantelzorgers, het netwerk rondom de cliënt en in bredere zin aan het versterken van het helpend vermogen van de lokale gemeenschap als geheel maakt hier deel van uit.

Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op het gebied van:

 • Sensoring in de woning, zodat ongebruikelijke beweging of vallen gesignaleerd kan worden.
 • Bewaken van vitale functies voor bijvoorbeeld hart- of diabetespatiënten.
 • Veiligheid zoals intercom bij toegangsdeur(en) en elektronische toegang tot de woning
 • Alarmering
 • Connectiviteit tussen cliënt, mantelzorger en zorgprofessionals, zodat ondersteuning deels op afstand gerealiseerd kan worden
 • Periodieke controles/consulten via beeldverbinding met zorgaanbieders die bijdraagt aan vroegsignalering.
 • Een kennisportaal met praktische en medische informatie die mantelzorgers beter toerust op hun taak.
 • Een sociale kaart met links naar relevante organisaties en kennisbanken voor mantelzorgers.

De precieze samenstelling van een dergelijk keuzemenu is iets dat gaandeweg ontstaat en is mede afhankelijk van:

 • de behoeften van de cliënt
 • de behoeften van het netwerk dat de cliënt ondersteunt
 • de oplossingen die op de markt komen
 • de (fysieke) woonomgeving
 • de mate waarin organisaties (organisatorisch en financieel) in staat zijn om deze te implementeren

Klik hier voor ons idee van een menu a la carte!