Om het zorgsysteem dat nu zwaar belast wordt door corona te ontlasten, continuïteit van zorg te (blijven) bieden en mantelzorgers te ondersteunen, zijn de zorgaanbieders in de Hoeksche Waard versneld aan de slag gegaan met uitbreiding van beeldzorg middels Compaan. De Compaan is een tablet speciaal ingericht voor ouderen, die weinig ervaring met digitale middelen hebben. Met Compaan is het onder meer mogelijk voor een cliënt om te beeldbellen met de zorg en het mantelzorgnetwerk.

De nadruk lag bij de start van het project op het mogelijk vervangen van de fysieke zorg door middel van digitale zorg en het elders inzetten van vrijgekomen capaciteit. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals het voorkomen van sociale isolatie van ouderen en het ondersteunen van mantelzorgers. Met inzet van deze, speciaal voor senioren ontwikkelde gebruiksvriendelijke, tablets willen de gemeente, Welzijn HW en de zorgaanbieders zorg en welzijn op afstand realiseren.

Bent u benieuwd hoe de Compaan werkt en wilt u weten hoe een mantelzorger, cliënt en zorgprofessional het ervaren? Bekijk hier het filmpje.

Evalueren en leren
Voor de evaluatie van de pilot werken we samen met Avans Hogeschool. We brengen met elkaar de opbrengsten in beeld, kijken hoe we kunnen leren van de opgedane ervaringen en hoe we het digitale vakmanschap van onze professionals kunnen stimuleren. Ook nemen we deel aan het Leernetwerk Online Alliantie. Hier delen we onze kennis en kunnen studenten aan de slag met onderzoeksvragen over beeldzorg en beeldbellen. 


(mei 2020, doorlopend)