Bachlaan (intercom app)

Nadat een videofooninstallatie defect raakte en vervanging nodig bleek, is binnen de samenwerking van Slim Langer Thuis beoordeeld of er in het kader van het Hoeksch Menu meer mogelijkheden zijn dan alleen een device aan de muur. Dit heeft geleid tot de keuze voor de nieuwe videofooninstallatie van fabrikant Comolit. Deze installatie werkt met een app, waarmee de huurder kan zien wie er bij de centrale toegangsdeur staat. Indien gewenst kan de centrale deur ook worden geopend met de app. De installatie is in februari 2019 in een wooncomplex van HW Wonen aangebracht. 

We hebben door deze pilot geleerd dat het systeem, dat we daar gebruiken, te intensief is om grootschalig in te zetten. De app is vooral voor bewoners met mobilteitsbeperkingen (bv. lopen met ondersteuning van een rollator of gebruik van een rolstoel) heel handig. Maar het installeren van de app wordt door een grote groep bewoners als lastig ervaren. 

Met de uitkomsten van deze pilot kunnen we vervolgstappen zetten, waarbij niet alleen aandacht is voor de toepassing en de hardware, maar zeker ook voor de randvoorwaarden.

(Januari 2019- mei 2019)